Računalništvo

Za vas smo izbrali kar 11 sodobnih programov za dvig vaših kompetenc na področju računalništva.

1. Življenje v digitalni dobi

Cilj programa je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne tehnologije, kot npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav. V programu bodo udeleženci pridobili osnovno računalniško znanje (obdelava besedila, razpredelnice, zbirke podatkov, shranjevanje in upravljanje podatkov,…), se usposobili za uporabo sodobnih računalniških naprav moderne dobe (prenosniki, tablice, pametni telefoni, pametni televizorji, bankomati, parkirni avtomati,…) in enakovredno komunicirali s širšim svetom – medkulturno povezovanje preko sodobnih komunikacijskih poti (e-pošta, omrežna orodja). Poseben poudarek bo na samostojni uporabi e-storitev v vsakdanjem življenju od ustreznega in varnega spletnega nakupovanja, mobilnih telefonov za plačevanje storitev, do raznih aplikacij.  Udeleženci bodo spoznali prednosti spletnih portalov za naročanje elektronskih novic, forumov in blogov za informiranje in učenje ter se zavedali potencialnih nevarnosti interneta in sporazumevanja s pomočjo elektronskih medijev. Udeleženci se se bodo naučili slovenskih izrazov povezanih z računalništvom in digitalno tehnologijo.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

2. Digitalne veščine in socialna omrežja

V programu bodo udeleženci pridobili osnovno računalniško znanje, se usposobili za uporabo sodobnih računalniških naprav moderne dobe (prenosniki, tablice, pameti telefoni, pametni televizorji, bankomati, parkirni avtomati, …) in enakovredno komunicirali s širšim svetom – medkulturno povezovanje preko sodobnih komunikacijskih poti (e-pošta, Skype, Facebook, Linkedin, Twitter, …). Poseben poudarek bo na samostojni uporabi e-storitev v vsakdanjem življenju od ustreznega in varnega spletnega nakupovanja, mobilnih telefonov za plačevanje storitev do raznih aplikacij.Udeleženci bodo spoznali prednosti spletnih portalov za naročanje elektronskih novic, forumov in blogov za informiranje in učenje ter se zavedali potencialnih nevarnosti interneta in sporazumevanja s pomočjo elektronskih medijev. Udeleženci se se bodo naučili slovenskih izrazov povezanih z računalništvom in digitalno tehnologijo. S programom bomo usposobili udeležence prilagajati se strukturnim spremembam, ki so rezultat razvoja informacijske družbe.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

Računalništvo

3. Spletne storitve in digitalna komunikacija

V programu bodo udeleženci nadgradili osnovno računalniško znanje, se usposobili za uporabo sodobnih računalniških naprav moderne dobe (prenosniki, tablice, pametni telefoni, pametni televizorji, bankomati, parkirni avtomati,…) in enakovredno komunicirali s širšim svetom – medkulturno povezovanje preko sodobnih komunikacijskih poti (e-pošta, omrežna orodja). Poseben poudarek bo na samostojni uporabi e-storitev v vsakdanjem življenju od ustreznega in varnega spletnega nakupovanja, mobilnih telefonov za plačevanje storitev, do raznih aplikacij.  Udeleženci bodo spoznali prednosti spletnih portalov za naročanje elektronskih novic, forumov in blogov za informiranje in učenje (ob pomoči filmčkov na You Tube) ter se zavedali potencialnih nevarnosti interneta in sporazumevanja s pomočjo elektronskih medijev. Udeleženci se se bodo naučili slovenskih izrazov povezanih z računalništvom in digitalno tehnologijo. S programom bomo usposobili udeležence prilagajati se strukturnim spremembam, ki so rezultat razvoja informacijske družbe.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

4. Računalniška pismenost za odrasle – program RPO

Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so zaposleni, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

5. Digitalna znanja za prehod v informacijsko družbo

Udeleženci programa bodo razvijali digitalno pismenost za varno in kritično uporabo informacijsko -komunikacijskih tehnologij pri sporazumevanju, delu in v prostem času. Računalnik bodo uporabljali kot orodje za iskanje, shranjevanje, predstavitev in izmenjavo informacij. Razumeli bodo naravo, vlogo in priložnosti IKT tehnologije v vsakdanjem življenju (zasebnem in socialnem) in na delu. Znali bodo uporabljati e-pošto za sporazumevanje z drugimi  ter uporabljati e-storitve javne uprave, kar  jim bo olajšalo nekatere postopke v vsakodnevnem življenju. Z udeležbo v programu bomo zaposlenim okrepili zaupanje do novih tehnologij. Digitalno pismeni zaposleni so bolj samostojni in tudi bolj vključeni v družbeno dogajanje.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

6. Z Word-om v svet

Cilj programa je dvig digitalne pismenosti posameznika, ki je ena izmed ključnih vseživljenjskih kompetenc v sodobnem času – brez nje je osiromašen v vsakodnevnem življenju, manj možnosti pa ima tudi v svojem poklicnem razvoju. Z omogočanjem digitalnega opismenjevanja zagotavljamo enake možnosti za aktivno vključevanje v družbo, osebnostni razvoj za dvig  kvalitete življenja in delo. Udeleženci bodo nadgradili svoje digitalne kompetence. Naučili se bodo ustvariti preproste elektronske vsebine, narediti enostavne spremembe v gradivih, ki so jih oblikovali drugi, poslati in sprejeti elektronsko sporočilo, poslati sporočilo s prilogami. Uporaba pestrega nabor e-vsebin in e-storitev v današnjem času prinaša številne ugodnosti, kot so hitrejše iskanje informacij, hitri dostop do vsebin in izvajanja storitev na daljavo ob kateremkoli času.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

7. Uporaba Excela v vsakdanjem življenju

Temeljni namen programa je nadgraditi splošno računalniško in digitalno pismenost med odraslimi z znanjem Excela kot orodja za kalkulacije in izdelavo grafov. Uporabniku znanje Excela pomaga pri obvladovanju različnih podatkov, pripravi zbirk podatkov, vodenju različnih izračunov in obdelav podatkov na delovnem mestu, in v zasebnem življenju. Udeleženci programa bodo spoznali program excel, tako na osnovnem kot naprednejšem nivoju. Nadgradili bodo svoje kompetence izdelave in oblikovanja besedil, analize in spremljanja različnih podatkov in izdelave različnih izračunov. Z njegovo uporabo si bodo olajšali vsakdanjik, ki ga oblikuje moderna družba.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

8. Kreativna digitalna predstavitev

Namen programa je izboljšati splošno računalniško in digitalno pismenost udeležencev. Vodili jih bomo skozi različne programe za digitalne predstavitve (PowerPoint, Prezi, Publisher), naučili se bodo osnov obdelave digitalnih fotografij in se seznanili z uporabo družbenih omrežij. Spoznali bodo,  kako lahko z drugačnim, inovativnim pristopom presenetijo občinstvo in ustvarijo vtis, ki ga s standardno predstavitvijo morebiti ne bi. V programu bomo obravnavali orodja za izdelavo predstavitev, brošur, plakatov (različnih grafičnih izdelkov) in video posnetkov. Udeleženci bodo prepoznali možnosti samopromocije in predstavitve svojih že pridobljenih kompetenc skozi uporabo programov in brezplačnih internetnih aplikacij.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

9. Uporaba sodobnih IKT tehnologij na delovnem mestu

Cilj programa je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne tehnologije, kot npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav.

V programu udeleženci pridobijo osnovno računalniško znanje (obdelava besedila, razpredelnice, zbirke podatkov, shranjevanje in upravljanje podatkov,…) in se usposobijo za uporabo sodobnih računalniških naprav moderne dobe (prenosniki, tablice, pametni telefoni, pametni televizorji, bankomati, parkirni avtomati,…).

Poseben poudarek je na samostojni uporabi e-storitev v vsakdanjem življenju.

S programom želimo udeležencem olajšati prilagajanje na strukturne spremembe, ki so rezultat razvoja informacijske družbe.

Program ima lahko tudi posebni del usposablanja za uporabo e-zdravstvene kartice in e-receptov ter specifiko e-poslovanja, ki se uporabljav v zdravstvenih domovih, bolnišnicah ustanovah za starejše in socialnem skrbstvu.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

10. Branje, razumevanje in popravljanje računalniških načrtov

Operaterji strojev in naprav se  pri svojem delu vsakodnevno srečujejo s sodobnimi računalniškimi orodji, vsa dokumentacija v podjetju je večinoma že v digitalni obliki.  Cilj programa je operaterje usposobiti za boljše poznavanje računalniških risb izdelkov, razbrati zahteve izdelka, materiala, dimenzije, načine kontrole, itd. Nadalje se bodo udeleženci naučili vnašanja popravkov v načrte. Delo bo potekalo v programu ACAD.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

11. Povežimo se za večjo uspešnost

V programu povežimo se za večjo uspešnost se bodo udeležnci preko vsebin spoznavanja sebe in svojih potencialov, spoznavanja zgodovinskih, geografskih in geopolitičnih značilnosti Slovenije, razumevanja pomena samooskrbe za politično neodvisnost države, razumevanja dodane vrednosti v povezovanju in sodelovanju, v krepitvi komunikacijskih spretnosti, spoznavanju različnih povezovalnih oblik kot zadruge, socialne zadruge, partnerstva in potrošniške zadruge ter spoznavanje primerov dobrih praks, usposobili za sodelovanje v Gospodarskem grozdu v podeželju in mestu, ki temelji na konceptu »ZAUPANJA VREDEN«.

Usposabljanje bo skušalo najti odgovor na največjo prepreko gospodarskega razvoja slovenskega podeželja (kmetijstvo, predelava, turizem na podeželju), pripravljenost ljudi za povezovanje v poslovnem okolju.

Poleg povezovanja je cilj usposabljanja tudi doseči maksimiranje zaupanja med pridelovalcem in potrošnikom, kar je temelj za dolgoročni ekonomski uspeh posameznega pridelovalca, poslovnega združenja in posledično slovenskega kmetijstva, vključujoč vse pretežne dejavnosti slovenskega podeželja.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

 12. Izkoristimo prednosti digitalne dobe

Temeljni namen programa je spodbuditi računalniško in digitalno pismenost s poudarkom na uporabi že razvitih javno dostopnih in komercialnih računalniških aplikacij, ki so namenjene uspešnejšemu delu na podeželju (predvsem kmetijstvo, gozdarstvo, turizem).

Program v prvem delu predvideva seznanitev z uporabo osebnega računalnika, tablice, pametnega telefona in nato splošno predstavitev ter uporabo interneta, delo z e-pošto, seznanitev z digitalnimi potrdili, e-komunikacija z državno upravo in podobno.

V drugem delu pa se bodo udeleženci pobliže spoznali z računalniškimi aplikacijami, ki lahko bistveno izboljšajo neposredne učinke dela zaposlenih na podeželju.

Seznanili se bodo torej z osnovnimi komponentami računalnika in osnovnimi pojmi informacijske tehnologije (digitalna družba), z osnovnimi funkcijami osebnega računalnika (tablice, pametni telefoni) in njihovi operacijski sistemi.

Osvojili pa bodo tudi pisanje, oblikovanje in tiskanje besedila in iskanje informacij ter način vnašanja podatkov:

–  javno dostopne e-aplikacije in informacijske spletne strani za delo na podeželju (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem – npr. Agroweb, VOLOS, (bio)meteorološki podatki, SOS – diagnostic, specialne aplikacije za spremljanje napadov škodljivcev, aplikacije AKTRP-ja, GERK-i in druge prostorske aplikacije, spletna aplikacija za pregledovanje gozdov, aplikacija Qbik in podobno),

– splošna informiranost (digitalna potrdila, e-davki, časopisi in e-poslovanje trgovine, turistične agencije, navigacija, prevajanje, oglaševanje na internetu in podobno).

Seznanili pa se bodo še z načeli zagotavljanja varnosti na spletu, z uporabo digitalnih potrdil, z e-pošto, e-storitvami (bančništvo, uprava, davki, zdravstvo, Europass, izobraževanje, spletno nakupovanje).

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«